ผู้หญิงเอาแต่ใจ เห็นแก่ได้ เกินขอบคำว่า "แฟน" ผช ควรทำอย่างไร


ปัญหาคือ แฟนผม ชอบเอาแต่ใจ เอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่อยากได้อะไรก็ต้องได้ ไม่ฟังเหตุ ฟังผล ถ้าไม่ได้คือ โกรธ แสดงความไม่พอใจ งานของเขาก็ต้องทำให้เสร็จ หากเราไม่ทำช่วยก็แอบน้อยใจ....แต่เวลางานของผม วานให้ช่วย เขาก็บอกว่า เดีวยทำให้ เดียวทำให้สุดท้ายผมต้องทำเองทุกครั้ง ..ช่วงเวลาอยู่ด้วยกัน ก็แน่ ผมผู้ชายต้องเลี้ยงรับผิดชอบ แต่บางกรณีมันไม่มีจริงๆ เขาก็ยอมออก แต่ก็บ่น อะไรก็เขา ซื้ออะไรก็เขา โดยไม่คิดว่า ที่ผ่านมา ผมเคยช่วยเรื่องตัง และเป็นฝ่ายผู้ให้เสียส่วนใหญ่....แต่ไม่คิดว่าเขาจะพูดอย่างนี้คำพูดออกจากปากเขา บ้างครั้งทำล้ายจิตใจ พูดออกมาโดยไม่คิด...ถามว่า ผมรักเขาไม่ ผมบอกตรงครับ "ัรัก" แต่เห็นพฤติกรรม เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเกินไปและเอาแต่ใจเกินขอบของคำว่า "แฟน" ใจก็เริ่มหาง แต่ไม่ใช่จะเลิก....คำถามที่ถาม เพื่อนๆ คือ "เรามีวิธีจัดการ กับผู้หญิงชอบเอาแต่ใจ เห็นแก่ได้อย่างกรณีข้างบนที่ผมเล่ามา บ้างมั้ยครับ? หากมี ช่วยแนะนำ บอกด้วยครับ? ขอบคุณครับ