เคยฝันเห็นกิ้งก่า กันไหม ถ้าหากคุณเห็นมันแสดงว่าคุณกำลังจะเจอดี


ทุกคนรวนต้องนอนหลับไหลและเมื่อหลับทุกคนก็จะตกไม่อยู่ในโลกแห่งความฝันซึ่งแต่เรื่องคนเราฝันนั้นก็มีการวจัยอยู่หลายครั้งว่าเป็นการจดจำของสมองและเมื่อนอนหลับก็จะกลับมาฉายอีกตามจินตนาการที่แต่ละคนคิด

แต่หากยึดตามหลักโหราศาสตร์นั้นความฝันเป็นเรื่องที่สามารถบอกดวงของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะฝันเห็นอะไรก็ตามก็สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่อไป ซึ่งใันวันนี้จะมาบอกถ้าหากคุณฝันเห็น "กิ้งก่า" ตัวเล็กหางยาว

ตามหลักหราศาสตร์นั้นหมายความว่าคุณกำลังจะได้ลาภจากผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ แต่จะมีเคราะห์เพราะถูกทำร้ายเป็นทุกขลาภส่วนมากจะได้ลาภก่อนมีเคราะห์ ใครเคยก็เช็คตัวเองด้วยนะ