"แต่ง" vs "ไม่แต่ง" เหตุผลของคุณที่ไม่แต่งงานคือ?


คนที่ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคน เริ่มต้นด้วยการแต่งงาน หรืออาจจะไม่ ก็จะมีคำตอบในใจตนเองอยู่ว่า เพราอะไร ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแต่ละเหตุปัจจัยของแต่ละคน บางคนอาจจะเหมือน ๆ กัน แต่บางคนก็อาจจะมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงที่ไม่เหมือนใคร เหมือนในนิยายที่เราเห็นตามละครโทรทัศน์อย่างไรล่ะ แต่เขาก็ว่าละครก็เอามาเรื่องจริง

อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาถกกัน แต่ประเด็นครั้งนี้อยู่ที่ เหตุผลที่คนจะเลือก แต่งงาน หรือ ไม่แต่งงาน พวกเขามีเหตุผลกันอย่างไรบ้าง

 

แต่ง เหตุผลของคนที่ตัดสินใจเข้าสู่พิธีแต่งงาน ที่พบโดยมากก็จะหนีไม่พ้นเหตุผลเหล่านี้

 • ถ้าความรักสุขงอก เข้าอกเข้าใจ รู้จักนิสัยใจคอเบื้องลึกของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีแล้ว ก็แต่งเถอะ
 • ถ้าพร้อมที่จะดูแลอีกฝ่ายหนึ่ง หรือสามารถเลียงดูครอบครัวให้สุขสบายได้จริง ๆ ก็แต่งเถอะ
 • ถ้ารู้สึก พอ กับชีวิตโสด หยุดเสาะแสวงหาความรักอย่างเด็กขาดแล้วจริง ก็แต่งเถอะ
 • ถ้ายอมรับและเข้ากับครอบครัวและญาติ ๆ ของคู่สมรสได้ ก็แต่งเถอะ

 

ช้าก่อน...ยังไม่แต่ง..อย่าแต่ง ถ้าเหตุผลของคุณคือ

 

 • เพราะเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาทุกคนต้องแต่งงานชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จ ชีวิตจะได้รับการเติมเต็ม
 • เพราะถูกบังคับให้ทำตามความคาดหวังของพ่อแม่ ครอบครัว หรือสังคม
 • เพราะกลัวถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหรืโดนล้อว่าขึ้นคาน ทึนทึก ถ้ายังไม่แต่งงาน
 • เพราะผลประโยชน์ อยากผูกมัดแฟนอยากได้ทรัพย์สิน อยากมีคนช่วยแบ่งเบาภาระ แชร์ค่าใช้จ่าย อยากเอาใจพ่อแม่ อยากมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ และไม่เสี่ยงต่อโรค
 • เพราะอยากประกาศให้โลกรู้ว่าฉันโตแล้ว ไม่ได้เป็นลูกแหง่ อยากออกจากครอบครัวเดิมหรือต้องการอิสระ
 • เพราะความสงสาร เห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายเพราะความเหงาหรือเพื่อประชดคนรักเก่า
 • เพราะอยากมีลูก เชื่อว่าลูกจะช่วยรักษาอาการป่วยบางอย่างได้ หรือคิดว่าการมีลูกจะทำให้สังคมยอมรับมากขึ้น แม้กระทั่งหวังว่าลูกจะช่วยผูกมัดคนรักเอาไว้ได้
 • เพราะ(บังเอิญ) ท้องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ทันยั้งคิด

 

มีเหตุผลเปรียบเทียมยกมาให้ดูทั้งสองแบบ แต่สุดท้ายการตัดสินใจก็อยู่ที่คุณ ๆ ทุกท่านว่าจะเลือกเดินชีวิตขั้นตอนไปด้วยวิธีไหน ตามบริบทและครรลองชีวิตของแต่ละคน