บทสวดแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตา


การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล คือการแบ่งปันความสุข อันเกิดจากการได้ทำความดี เช่น ถวายทาน ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ให้แก่บุคคลที่ตนต้องการจะให้ โดยให้แบบเจาะจงผู้รับ หรือไม่เจาะจงก็ตาม แต่วันนี้เราจะขอพูดถึงการแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมรนายเวร ไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือในชาตินี้ ที่เราเคยล่วงเกินเอาไว้ จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม แต่ทุกอย่างย่อมส่งผลกระทบมาถึงตัวเราปัจจุบันได้ค่ะ ถ้าชีวิตตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ความรักไม่ราบรื่น การงานติดขัด ลองทำบุญและแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรดูนะคะ

บทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการสวดมนต์และเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วได้โปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ ฯ

บทกรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขฯ