สาเหตุของอาการหึงหวงจนขาดสติ และวิธีแก้ไข


อาการหึงหวงนั้น...ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ฮอร์โมนอ็อกซิโทซิน (Oxytocin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนรักหรือผูกพันอาจจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวงแหน อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปด้วยในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ทางจิตวิทยาบอกเราว่า...การหึงหวงเกินกว่าเหตุมักเกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคง หรือ Insecure ไม่แน่ใจว่าคนรักนั้นรักเราจริงหรือไม่

การแก้ไขไม่ใช่การวีนสติแตกแต่ควรเริ่มที่ตัวเราก่อน สำรวจตัวเองก่อนว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาเครียดจากปัจจัยอื่น ๆ  หรือเปล่า รู้สึกไม่มั่นคงเพราะสาเหตุอะไรหรือมีความปรวนแปรทางอารมณ์เพราะเป็นช่วงก่อนมีรอบเดือน ค่อย ๆ แก้ไขปัจจัยในตัวเราเองให้ดีก่อน...ถอยห่างออกมาแล้วให้เวลากับตัวเอง ใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนบ้าง เมื่อความหมกมุ่นในปัญหาคลี่คลายลง...สติกลับมาเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องที่หึงหวงนั้นไร้สาระเพียงใด