ครม.อนุมัติมาตรการ ฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาล 72 ชั่วโมงแรก รักษาฟรี!! ไม่ว่าจะรพ.รัฐหรือเอกชน


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติในหลักการของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งทำให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้โรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชน ภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นจึงจะสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ประชาชนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐ ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม พร้อมรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวดังกล่าวไปปรับแก้เล็กน้อย ก่อนจะประกาศใช้ซึ่งคาดว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ จะจัดแถลงข่าวรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้ ในวันที่ 31 มี.ค.นี้