เปิดความเชื่ออันยาวนานการเสี่ยง "เซียมซี" ทำนายดวงชะตา


คำว่า "เซียมซี" ผู้รู้ต่างสันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า "เซียนซือ" ซึ่งหมายถึงผู้มีอิทธิพลทรงอิทธิฤทธิ์ และมีความสามารถเหนือมนุษย์ธรรมดา ที่จะให้คุณหรือโทษแก่ผู้ใดก็ได้ บ้างก็ว่าน่าจะเป็นคำประสมระหว่างคำว่า "เซียน" แปลว่าไม้ติ้วเสี่ยงทาย กับคำว่า "ซี" แปลว่า โคลง กลอน ความหมายโดยรวมจึงได้ใจความว่า สลากบอกผลเสี่ยงทายจากไม้ติ้วที่พิมพ์เป็นคำกลอน ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของเซียมซีว่า คือ ใบทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัดมีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้นั่นเอง

มีความเชื่อกันว่า ต้นกำเนิดการเสี่ยงทายทำนายชะตาชีวิตลักษณะนี้มีมาช้านานแล้ว และน่าจะเกิดขึ้นในประเทศจีนก่อน โดยนักปราชญ์ชาวจีนในราชวงศ์ซ้งตอนปลาย และต้นราชวงศ์โจว ได้รวบรวมเอาความคิดเห็นของนักปราชญ์ในอดีตมาสร้างเป็นคำภีร์เล่มหนึ่งนามว่า ซึ่งในคัมภีร์เล่มนี้ได้บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตามกฎธรรมชาติ โดยนักปราชญ์ให้ความสำคัญว่า การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติย่อมต้องอาศัยฟ้าและดินเป็นหลัก ที่มีผลทั้งทางด้านดีและร้าย จึงเกิดมีการเสี่ยงทายเกิดขึ้นในสมัยนั้น โดยอาศัยข้อความในคัมภีร์อี้จิงซึ่งมีอยู่ 64 บท เป็นหลักในการทำนาย

สำหรับบ้านเรานั้น เชื่อกันว่า วิธีการเสี่ยงเซียมซีน่าจะเข้ามาพร้อมกับชาวจีนอพยพมาทำมาหากินในบ้านเรา  การเสี่ยงเซียมซีในบ้านเราต้องมีมาไม่ต่ำกว่า 400 ปีแล้ว เดิมทีคำทำนาย หรือใบเซียมซี คาดว่าเขียนเป็นภาษาจีนไว้บนแผ่นไม้เนื้อแข็ง หรือผนังศาลเจ้า คนไทยต้องอาศัยผู้รู้ภาษาจีนอ่านและแปลให้ฟัง ต่อมาพอถึงกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดให้มีการเสี่ยงเซียมซีที่วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี และนั่นคือจุดเริ่มของใบเซียมซีที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาจีนในใบเดียวกัน โดยมี เปลี่ยน แซ่ซ้อง เป็นผู้ริเริ่มแปลเซียมซีภาษาจีนเป็นภาษาไทยแล้วพิมพ์ถวายวัด โดยทางวัดได้นำคำทำนายไปเขียนไว้บนกระจกใสเรียงตามลำดับตั้งแต่เลขที่ 1 ไปจนถึงเลขที่ 28 ถ้าเสี่ยงได้เลขใดก็อ่านตามหมายเลขนั้น

ใบเซียมซีของจีนโบราณบ่งบอกถึงความหมายเอาไว้คร่าวๆ ถึงเรื่องผลของการทำนายว่า ดีเลิศ ดี ปานกลาง และไม่ดี ส่วนใบเซียมซีที่อยู่ตามวัดวาอารามที่ผู้คนนับถือนั้นจะเป็นแบบร้อยกรองที่งดงาม ซึ่งซ่อนเร้นสำนวนทางวรรณศิลป์อันมีคุณค่าทางภาษาเอาไว้อย่างไพเราะและงดงาม ทั้งในเนื้อหาคำทำนายยังแสดงถึงวัฒนธรรม ความปรารถนา และความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภ ความรัก และสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งได้ผสมผสานพุทธปรัชญาเอาไว้อีกด้วย