17 กรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นเปรต


ถ้าอยากรู้ว่าบุคคลใดภพหน้าจะเป็นเปรตหรือไม่ ก็น่าลองตรวจดูดังนี้

1. เป็นคนอิจฉาริษยาคนร่ำรวยและสูงกว่าตน ดูถูกดูแคลนคนยากจนและต่ำกว่าตน

2. ตระหนี่ไม่ทำทาน และยังกีดกันคนที่จะทำทาน

3. นำทรัพย์สินของพระภิกษุและส่วนรวมมาเป็นของตน

4. ติฉินนินทา กล่าวร้ายพระ และครูบาอาจารย์ของตน

5. ยุยงสงฆ์และหมู่คณะให้แตกกัน

6. ให้ยาหญิงมีครรภ์เพื่อทำลายเด็กในครรภ์

7. แช่งด่าคนที่ทำบุญและทำความดีต่อสังคมและพระสงฆ์

8. ใช้อุบายทุจริตในการค้า

9. ประทุษร้ายต่อพ่อแม่

10. ไม่ยอมให้ทานด้วยข้าว และยังสาบานยืนยันว่าไม่มีข้าว ซึ่งเป็นการกล่าวมดเท็จ

11. ลักขโมยของคนอื่นมากิน และสบถสาบานว่าไม่ได้ขโมย

12. กลางคืนถือศีล กลางวันเป็นพราน

13. เป็นเจ้าเมืองหรือผู้ใหญ่ ที่ชอบกินสินจ้างรางวัล

14. ทำบุญด้วยของเหลือเดน

15. ถวายภัตตาหารด้วยเนื้อหมาและเนื้อสัตว์ที่มีเล็บ

16. ข่มเหงรังแกคนยากจน

17. ตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่า

 

ข้อมูลจาก หนังสือหลักแห่งความสำเร็จ คติธรรม คำสอน

พระธรรมสิงหาบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม)