ความเชื่อเรื่อง "กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย" ของคนญี่ปุ่น


อาจจะเคยได้ยินว่าองค์กรธุรกิจบางแห่งในประเทศไทย เวลาจะรับคนเข้าทำงาน อาจจะต้องให้ซินแสดูโหงวเฮ้งกันด้วย แต่สำหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว จะมีความเชื่อเรื่องกรุ๊ปเลือดอย่างมาก มากยิ่งกว่าการดูดวงชะตาราศีเสียอีก มีความสำคัญขนาดไหน ตั้งแต่การคบหาเพื่อน การคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ตลอดจนถึงการหาคู่ เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า หมู่เลือดสามารถบ่งบอกนิสัยและบุคลิกของคนได้

ขณะที่หลายประเทศทั่วโลก ใช้ดวงชะตาราศี หรือวันเดือนปีเกิด รวมถึงรูปร่างลักษณะบนใบหน้า หรือโหงวเฮ้ง เพื่อบ่งบอกนิสัย และบุคลิกของคน แต่ในแวดวงเพื่อนฝูงของชาวญี่ปุ่น มักจะถามกันค่ะว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปอะไร

เชื่อมั้ยว่า กรุ๊ปเลือดมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นอย่างคาดไม่ถึง บริษัทบางแห่งให้ระบุกรุ๊ปเลือดในใบสมัครงาน เพื่อประเมินลักษณะนิสัยของพนักงานคนนั้นๆ รวมทั้งวางแผนเลือกประเภทของงานให้เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือดพนักงานกันเลยทีเดียว

โค้ชทีมเบสบอลบางคน ใช้กรุ๊ปเลือดในการคัด ผู้เล่นเข้าสู่ทีม โรงเรียนอนุบาลบางแห่ง ได้ปรับวิธีการเรียนการสอน โดยแบ่งชั้นตามกรุ๊ปเลือด และสอนแต่ละชั้น โดยใช้เทคนิคในการสอนที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของกรุ๊ปเลือด

และแน่นอนว่า กรุ๊ปเลือดถูกใช้อย่างกว้างขวางในบริการหาคู่ เพราะเชื่อกันว่า สามารถบ่งบอกว่า คู่ไหนมีลักษณะบุคลิกนิสัยที่เหมาะสมกัน ความเชื่อเรื่องหมู่เลือดของชาวญี่ปุ่น ทำให้มีสินค้ามากมายที่ผลิตออกมา เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างตามกรุ๊ปเลือดต่างๆ ถึงขั้นมีตัวการ์ตูนที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุ๊ปเลือดทั้ง 4 ด้วย

โดยมีการแบ่งกรุ๊ปเลือดบอกนิสัยไว้ดังนี้

กรุ๊ป A ถือเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี รักความสามัคคี รอบคอบ มีความอดทนอดกลั้นสูง ขี้สงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มักทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเอง และชอบใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่า

กรุ๊ป B หลงใหลคลั่งไคล้ ชอบทำแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจ สามารถอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ถ้าเบื่อแล้ว ก็หมดความสนใจไปเลย เป็นคนกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียว ไม่ชอบเข้าสังคม

กรุ๊ป AB จะมีนิสัยของทั้งคนกรุ๊ปเอ และกรุ๊ปบีอยู่ในตัว จึงคาดเดาอารมณ์ได้ยาก อารมณ์แปรปรวนง่าย มีความสุขุมรอบคอบ ชอบการพบปะผู้คน แต่ถ้าสถานการณ์อำนวยจะแสดงอารมณ์รัก โกรธ สุขเศร้า ออกมาอย่างชัดเจน

กรุ๊ป O ภายนอกดูเป็นคนใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่จริงๆ แล้วนิสัยดื้อรั้นมาก และมักมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องหยุมหยิม มีความอยากรู้อยากเห็น และชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ

ที่ญี่ปุ่นมีหนังสือ และเว็บไซต์เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดมากมาย คนส่วนใหญ่จะรู้กรุ๊ปเลือดมากกว่าวันเดือนปีเกิดของเพื่อนเสียอีก

ข้อมูลจากสภากาชาดญี่ปุ่น ระบุว่า ชาวญี่ปุ่นมีเลือดกรุ๊ป A มากที่สุด เป็นสัดส่วนราว 40% รองลงมา คือ กรุ๊ป O 30% กรุ๊ป B 20% และ กรุ๊ป AB 10%

ย้อนกลับมาดูคนไทย คนไทยส่วนใหญ่มีเลือดกรุ๊ป O มากที่สุดเป็นสัดส่วนราว 37% รองลงมาคือ กรุ๊ป B 33%, กรุ๊ป A 22% และกรุ๊ป AB 8%