คำทำนายจากพระคัมภีร์ไบเบิล ได้รับการกล่าวขานว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมด


เมื่อพูดถึงพระคัมภีร์ไบเบิลแล้ว ถือได้ว่าเป็นพระคัมภีร์ที่ชาวคริสต์ทั้งหลายยึดถือมาช้านาน ด้วยพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นได้รับการกล่าวขานว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่สร้างโลกใบนี้จนโลกนี้สิ้นสุดเอาไว้ เป็นลักษณะของคำทำนายที่สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้ที่สามารถถอดรหัสมากมายได้จากพระคัมภีร์ไบเบิล

จากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรานั้น ถูกค้นพบว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลล้วนแล้วแต่ทำนายเหตุการณ์เหล่านั้นเอาไว้ทั้งหมดเพียงแต่ในยุคนั้นไม่มีใครสามารถถอดรหัสได้  จนเมื่อไม่กี่ 10 ปีมานี้ มีนักพยากรณ์ศาสตร์และนักทำนายมากมายได้ถอดรหัสคำทำนายจากพระคัมภีร์ไบเบิลได้และพบว่ามันเป็นลักษณะของอักษรไขว้ ที่ต้องอ่านแบบกระโดดคำจึงจะพบคำทำนาย และความพยายามอันยาวนานหลังจากโปรแกรมทำนายเสร็จสิ้น เราก็ได้พบว่าเหตุการณ์สำคัญในโลกนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างละเอียด ลึกซึ้งและตรงกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาทุกประการ

เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคำทำนายในพระคัมภีร์ไบเบิลต้องการเตือนให้เราทุกคนรู้ว่าภัยพิบัติในโลกนี้กำลังจะมาถึง ให้เรารู้ ให้เราระวัง ให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและโลกนี้จะสิ้นสุดในไม่ช้านี้ด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง เพราะฉะนั้นหากเราสามารถถอดรหัสได้ก่อนที่เหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้น เราก็อาจป้องกันหรือยุติความร้ายแรงได้ แต่ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่า คำทำนายมักถอดรหัสได้ไม่นานนักก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และเราป้องกันอะไรไม่ได้เลย?