ความเชื่อเกี่ยวกับลางร้าย ถ้ามีกิ่งไม้หักตรงหน้าจะมีภัยมาสู่เรือน


ความเชื่อเกี่ยวกับลางร้ายนั้นดูจะไม่ลบเลือนไปจากสังคมไทยได้ง่ายๆ เพราะวิถีการดำรงอยู่ของเรานั้นล้วนผูกพันธ์กับความเชื่อเหล่านี้อยู่มาก

อาทิ ความเชื่อที่ว่าหากกิ่งไม้ตกหรือหักลงตรงหน้าอาจเป็นลางร้ายบอกเหตุว่าจะมีเพทภัยมาสู่ตัว ซึ่งควาามเชื่อเหล่านี้มีมาแต่โบราณการณ์แล้ว

ดังเช่น คนโบราณมักปลูกไม้มงคลไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อความเป็นมงคลเพื่อความมีเกรียติ มีบารมี เป็นเครื่องสูงที่ใช้ในขบวนแห่เกียรติปกป้องคุ้มครองบุคคลที่อยู่ภายในบ้านให้รอดพ้นจากภยันอันตราย กลับหักลงมากองกับพื้นหรือหักลงมาใส่ผู้นั้นท่านว่าเป็นลางไม่ดี