ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแต่งงาน


ชีวิตของพวกเรามักจะถูกกดดันด้วยกระแสสังคมต่างๆ นานา

ไม่ว่าจะเป็น เธอไม่ผอมเท่าที่ควร เขาผอมเกินไป

ถ้าเธอเป็นคนเลี้ยงแมวแสดงว่าเธอมีแนวโน้มที่จะเป็นโสด ส่วนคนที่ใช้

Application หาคู่อย่าง Tinder นั้นคือคนที่มีความนับถือตัวเองในระดับต่ำ

มาถึงคราวนี้กระแสสังคมก็บอกกับคุณอีกว่าในชีวิตคนเราจะมีช่วงอายุหนึ่งที่

แต่งงานแล้วจะทำให้คู่รักสามารถครองรักกันได้นานที่สุดด้วย

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย Utah ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า

ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการแต่งงานคือช่วงอายุระหว่างอายุ 28 ? 32 ปี

งานวิจัยนี้ได้เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลของการสำรวจการเติบโต

ของครอบครัวในระดับชาติระหว่างปี 2006 ? 2010

ซึ่งข้อมูลระบุว่าจำนวนตัวเลขแนวโน้มของการหย่าร้างจะลดลงเมื่อคู่รักเข้า

พิธีแต่งงานกันในช่วงวัยรุ่นจนถึงอายุ 20 ต้นๆ

และมีแนวโน้มที่จะหย่าร้างมากขึ้นเมื่อคู่รักเข้าพิธีแต่งงานกันตั้งแต่ช่วง

อายุ 30 กลางๆ เป็นต้นไป

แต่ถึงอย่างนั้นนักสังคมวิทยาที่มีชื่อว่า Nicholas Wolfinger

ของมหาวิทยาลัย Utah ก็ยังไม่ปักใจเชื่อผลการสำรวจนี้ทั้งหมด

จึงทำการวิจัยในเรื่องนี้ต่อในปี 2010 ? 2013

แต่ผลการวิจัยที่ออกมาก็ยังคงเหมือนเดิม

นั่นก็คือคู่รักที่แต่งงานในช่วงอายุ 28 ? 32

ปีมีแนวโน้มที่จะอยู่ครองรักกันได้นานที่สุด โดยทฤษฎีนี้มีชื่อว่า ?The

Goldilocks Theory?

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่าหากคู่รักแต่งงานหลังจากผ่านอายุ 32 ไป

จะมีโอกาสที่จะหย่าร้างภายใน 5 ปีหลังจากการแต่งงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถึงปีละ 5% เลยทีเดียว

ที่มา   http://hellogiggles.com

 

 

แปลโดย  http://www.papaidoo.com/